Obsługa IT firm

Oferujemy:
- bieżący nadzór nad sieciami teleinformatycznymi oraz osprzętem sieciowym
- dozór sprzętu komputerowego, serwerowego i peryferyjnego
- konserwacja sprzętu, bieżące naprawy, rozbudowa, modernizacja
- nadzór nad oprogramowaniem firmowym
- tworzenie kopii bezpieczeństwa
- zakup i dostarczanie sprzętu komputerowego
- monitoring ip

Umowa wsparcia informatycznego

Ze względu na różną specyfikę obsługiwanych przez nas firm każda umowa dotycząca wsparcia informatycznego jest omawiana i przygotowana indywidualnie. Pozwala to oszacować potrzeby naszych klientów oraz określić optymalny czas jaki jest potrzebny w obrębie danego klienta. W konsekwencji nakłady finansowe na obsługę IT są skrojone dokładnie do potrzeb.